Termeni și condiții

Note legale

Utilizarea serviciilor sau a informațiilor oferite de site-ul www.trcparks.com este echivalentă cu acceptarea de către utilizator a termenilor și condițiilor de mai jos. Pentru utilizarea în cele mai bune condiții a site-ului, vă recomandăm citirea cu atenție a tuturor termenilor și condițiilor. TRC Parks își rezervă dreptul de a modifica periodic termenii și condițiile de utilizare a website-ului.

Copyright

Site-ul și toate elementele acestuia (grafica web, conținut, programe, etc.) sunt proprietatea TRC Parks și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuala. Folosirea fără acordul TRC Parks a oricărui element cuprins în acest site se pedepsește conform legilor în vigoare. TRC Parks își rezervă dreptul de a suspenda accesul pe site al unui utilizator fără nici un fel de notificare sau formalitate explicativă. TRC Parks nu răspunde pentru daune cauzate direct sau indirect de informațiile și serviciile furnizate pe site și nu garantează corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor afișate pe site.

Protecția datelor

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată si completată, TRC Parks are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o alta persoana. Scopul colectării datelor este: transmiterea informațiilor cerute prin completarea formularului prezent pe website și transmiterea de noutăților despre proiectele TRC Parks prin intermediul emailului. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea furnizării informațiilor și noutăților. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și, după caz, sunt comunicate numai următorilor destinatari: autoritățile naționale/europene/mondiale de înregistrare. Orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul sa va opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea lor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.​

Cookie

Cookie-urile îmbunătățesc accesul la site-ul nostru și identifică vizitarea repetată. Mai mult decât atât, cookie-urile noastre sporesc experiența unui utilizator prin urmărirea și direcționarea în funcție de interesele lui/ei. Această utilizare de cookie-uri, cu toate acestea, nu este în nici un fel legată de orice informație personală de identificare de pe site-ul nostru.

Dispoziții finale

Toți utilizatorii site-ului fac subiectul acestor termeni și condiții astfel încât accesarea acestuia presupune acceptarea și conformarea la termenii și condițiile prevăzute în acest document. TRC Parks își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui document, fără notificarea prealabilă a utilizatorului. Aceste modificări se presupune a fi acceptate de către utilizator dacă acesta continuă să folosească site-ul după afișarea lor.

Contact

Pentru orice informaţii şi nelămuriri vă stăm la dispoziţie, putându-ne contacta la adresa de e-mail: office@transilvaniaconstrucții.ro
-